Refundacja dla pacjenta z Ustawy za życiem

Pacjenci spełniający kryteria przyznawania wyrobów absorpcyjnych, określonych w rozporządzeniu, posiadający zaświadczenie z Ustawy za życiem – gdy potrzebują większej liczby wyrobów medycznych przysługujących co miesięcznie, która nie jest wielokrotnością miesięcznego limitu sztuk określonego w rozporządzeniu, przysługuje im zwielokrotniony limit finansowy w zależności od liczby sztuk wypisanych na zleceniu przez osobę uprawnioną.

 

Pozycja 101 – 30% udziału pacjenta

 

Liczba sztuk na zleceniu cena za sztukę w sklepie koszt całkowity w sklepie Przed zmiana interpretacji Po zmianie interpretacji Różnica w kosztach pacjenta
Limit finansowy Koszt NFZ Koszt pacjenta Limit finansowy Koszt NFZ Koszt pacjenta
1 2 3=2*1 4 5 6=3-5 7 8 9=3-8 10=9-6
60 1,5 90 90 63 27 90 63 27 0
100 150 100 70 80 180 105 45 -35
120 180 120 84 96 180 126 54 -42
200 300 200 140 160 270 189 111 -49

 

Liczba sztuk na zleceniu cena za sztukę w sklepie koszt całkowity w sklepie Przed zmiana interpretacji Po zmianie interpretacji Różnica w kosztach pacjenta
Limit finansowy Koszt NFZ Koszt pacjenta Limit finansowy Koszt NFZ Koszt pacjenta
1 2 3=2*1 4 5 6=3-5 7 8 9=3-8 10=9-6
60 2,5 150 90 63 87 90 63 87,00 0
100 250 100 70 180 180 126 124,00 -56
120 300 120 84 216 180 126 174,00 -42
200 500 200 140 360 270 189 311,00 -49

 

Pozycja 100 – 0% udziału pacjenta

 

Liczba sztuk na zleceniu cena za sztukę w sklepie koszt całkowity w sklepie Przed zmiana interpretacji Po zmianie interpretacji Różnica w kosztach pacjenta
Limit finansowy Koszt NFZ Koszt pacjenta Limit finansowy Koszt NFZ Koszt pacjenta
1 2 3=2*1 4 5 6=3-5 7 8 9=3-8 10=9-6
60 1,5 90 77 77 13 77 77 13 0
100 150 85 85 65 154 150 0 -69
120 180 102 102 78 154 154 26 -52
200 300 170 170 130 231 231 69 -61

 

 

 

 

 

 

Liczba sztuk na zleceniu cena za sztukę w sklepie koszt całkowity w sklepie Przed zmiana interpretacji Po zmianie interpretacji Różnica w kosztach pacjenta
Limit finansowy Koszt NFZ Koszt pacjenta Limit finansowy Koszt NFZ Koszt pacjenta
1 2 3=2*1 4 5 6=3-5 7 8 9=3-8 10=9-6
60 2 120 77 77 43 77 77 43 0
100 200 85 85 115 154 154 46 -69
120 240 102 102 138 154 154 86 -52
200 400 170 170 230 231 231 169 -61

 

Decyzja Ministra Zdrowia o zmianie dotychczas stosowanej interpretacji będzie korzystna dla tej grupy pacjentów.