Innowacyjny sposób postępowania ze zleceniem na zaopatrzenie w wyroby medyczne

10 października, 2019 10:25 pm Opublikowany przez Dodaj komentarz

WDROŻENIE ROZWIĄZANIA INFORMATYCZNEGO NFZ WSPIERAJĄCEGO PROCESY ELEKTRONICZNEGO WERYFIKOWANIA I POTWIERDZANIA ZLECENIA NA ZAOPATRZENIE PACJENTA W WYROBY MEDYCZNE

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1515), wprowadza innowacyjny sposób postępowania ze zleceniem na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz zleceniem naprawy. Rozwiązanie informatyczne NFZ będzie wspierać procesy elektronicznego weryfikowania i potwierdzania zlecenia niewymagającego, co do zasady odbycia wizyty w oddziale NFZ. W konsekwencji stanowić będzie ono ułatwienie dla pacjentów, a w szczególności osób z niepełnosprawnościami i osób starszych.

Z dniem 30 czerwca 2019 r. wchodzi w życie art. 2 ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1096), który wprowadza zmiany w art. 10 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz.1515 i 2429 oraz z 2019 r. poz. 959). Zgodnie z ww. przepisami do dnia 31 grudnia 2019 r. zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne i zlecenia naprawy są wystawiane potwierdzane i realizowane na dotychczasowych zasadach tj. zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wzoru zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz wzoru zlecenia naprawy (Dz. U. poz. 1678) oraz zarządzeniem Nr 59/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczeń zaopatrzenie w wyroby medyczne.

Zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne i zlecenia naprawy, które do dnia 31 grudnia 2019 r. zostały na dotychczasowych zasadach:

1) wystawione

2) wystawione i potwierdzone

– są odpowiednio potwierdzane i realizowane albo realizowane na dotychczasowych zasadach, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2020 r.

Categorised in:

Ten post został napisany przezGespar

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *