Kontakt

"GESPAR" G. Pyjor, A. Olszewski, M. Sutkowski - Sp. J.
ul. Matuszewska 14, 03-876 Warszawa

tel. (22) 679 00 72,
tel. (22) 679 01 57,
tel./fax (22) 679 01 43,
tel./fax (22) 679 01 36 wew. 30,

gespar@gespar.com.pl
* Niniejszym zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez „GESPAR” G. Pyjor, A. Olszewski, M. Sutkowski – Spółka Jawna z siedzibą w Warszawie, ul. Matuszewska 14, 03-876 Warszawa, będącą administratorem danych osobowych w celu przesłania ankiety oraz przesłania zamówionej próbki produktu wraz z ewentualnymi dodatkowymi materiałami, w tym materiałami reklamowymi.
* Oświadczam, że zapoznałem się z Polityką Prywatności i akceptuję jej zapisy.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną od „GESPAR” G. Pyjor, A. Olszewski, M. Sutkowski – Spółka Jawna z siedzibą w Warszawie zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Dz. U. 2002 Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).
* wyrażenie zgody jest obowiązkowe