Od 1 grudnia 2021 roku weszły nowe przepisy dotyczące refundacji pieluchomajtek.

Dla pieluchomajtek, majtek chłonnych i pieluch anatomicznych limit cenowy wynosi 1,70 zł/szt.
Dla wkładów anatomicznych i podkładów chłonnych limit to 1,00 zł/szt.

Zlecenie można zrealizować jednorazowo na maksymalnie 6 miesięcy.
Na zlecenie przysługuje do 90 sztuk miesięcznie.

Po kliknięciu TUTAJ otworzy się dostęp do rozporządzenia Ministra Zdrowia.

Dla osób dorosłych z orzeczeniem o niepełnosprawności znacznego stopnia oraz dla dzieci z chorobami wymienionymi w ustawie „Za życiem” nie ma miesięcznego limitu liczby sztuk na zleceniu.

Uprawnienia szczególne w aktach prawnych – Osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności

Na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności mają prawo do:
korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach
wyrobów medycznych, wskazanych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie do wysokości limitu finansowania, według wskazań medycznych, bez uwzględnienia okresów użytkowania.
– uzyskania bez skierowania ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych finansowanych ze środków publicznych
Kliknij TUTAJ po więcej informacji

Nowości produktowe

Pieluchy anatomiczne Pharma Lady Super i Super Long

Informujemy, że już są dostępne dwa rozmiary pieluch anatomicznych dla kobiet z nietrzymaniem moczu, które podlegają refundacji na zlecenie z limitem cenowym 1,70 zł/szt.

Nowości produktowe

Nowość Podkłady chłonne Pharma 60×90 cm

Nowości produktowe

Podkłady chłonne Egosan 80×180 cm

Aktualny cennik refundacyjny ważny od 01.08.2022

Cennik Refundacyjny 01.08.2022

Możliwość refundacji NFZ

Firma Gespar jest uprawniona do realizacji zleceń zaopatrzenia, które podlegają refundacji.

Firma Gespar jest uprawniona do realizacji zleceń zaopatrzenia, które podlega częściowej lub całkowitej refundacji.

Allegro

Zapraszamy na nasze aukcje allegro. Znajdą tam Państwo nasze produkty w cenach przygotowanych specjalnie dla Państwa.

Skontaktuj się z nami

Szybki i wygodny sposób, aby uzyskać informacje. Wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą. Zapraszamy!