Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I KWESTIE PRAWNE

Administratorem strony internetowej www.gespar.pl jak i danych osobowych jest:

„GESPAR” G. Pyjor, M. Sutkowski – Spółka Jawna, ul. Matuszewska 14, 03-876 Warszawa, NIP 524-010-39-20

Postanowienia ogólne

 1. Używając strony gespar.pl czy to przez jej przeglądanie, czy to przez czytanie akceptujesz zasady zawarte w niniejszej Polityce Prywatności.
 2. Jako administrator strony zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdą osobę wykorzystującą w jakikolwiek sposób stronę internetową gespar.pl obowiązuje aktualna Polityka Prywatności.

Dane Osobowe

 1. W czasie korzystania ze strony możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza, lub w inny sposób. Dane, o które będziesz proszony to w większości przypadków imię, nazwisko, adres e-mail i nr telefonu. W przypadku poproszenie o dane osobowe zostaniesz każdorazowo poinformowany o celu, zakresie i czasie ich przetwarzania.
 2. Użytkownik strony ma prawo wglądu, usunięcia bądź modyfikacji swoich danych osobowych poprzez przesłanie wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w szczególności w formie w jakiej zgoda ta nastąpiła. W przypadku wypełnienia formularza w zakładce „kontakt” cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nastąpi ponowne przesłanie wypełnionego formularza z prośbą o cofnięcie danych osobowych. Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
 3. Dane osobowe udostępniane przez użytkownika w niniejszym serwisie podlegają ochronie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Administrator „GESPAR” G. Pyjor, A. Olszewski, M. Sutkowski – Spółka Jawna chroni dane osobowe, znajdujące się w jej posiadaniu, przed nieautoryzowanym ujawnieniem, wykorzystaniem, zmianą i zniszczeniem, poprzez tworzenie odpowiednich procedur kontroli zabezpieczeń, dla ochrony posiadanych przez nas danych osobowych przed wszelkim możliwym do przewidzenia ryzykiem zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Dane osobowe przesłane do naszej firmy nie są przekazywane ani sprzedawane żadnym nieupoważnionym osobom trzecim. Dane osobowe wykorzystywane są wyłącznie do własnych celów marketingowych (jeśli zgoda na przetwarzanie w celach marketingowych została wyrażona) i w celu prawidłowego kontaktu pomiędzy spółką a klientem oraz wykorzystywane są tylko w terminie niezbędnym dla uzyskania celu na jaki zostały pozyskane.
 5. Dokładamy wszelkich starań, aby w możliwie najlepszy sposób zabezpieczyć informacje zebrane od Państwa drogą internetową przed nieupoważnionym dostępem i wykorzystaniem.

Pliki Cookies

 1. Niektóre obszary strony mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji.
 2. Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych.
 3. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nieusuwanie ich z dysku.

Prawa autorskie

 1. Treść stron Serwisu podlega ochronie prawa autorskiego i nie może być modyfikowana, kopiowana, rozpowszechniana bez zgody Właściciela Serwisu. Druk zawartości stron Serwisu jest możliwy wyłącznie do użytku prywatnego. Wszelkie inne formy korzystania z zawartości Serwisu wymagają zgody pisemnej Właściciela Serwisu.

Znaki Handlowe

 1. Użyte w Serwisie znaki towarowe oraz nazwy handlowe podlegają ochronie zgodnie
  z właściwymi przepisami prawa. Niedozwolone jest użycie lub zmiana ww. znaków bez uprzedniej zgody.
 2. Wszelkie nazwy, loga czy znaki handlowe stanowią własność „GESPAR” G. Pyjor,
  Olszewski, M. Sutkowski – Spółka Jawna lub producentów których spółka jest dystrybutorem, jak również innych podmiotów kontraktowych, które owe znaki handlowe, loga czy nazwy udostępniły na potrzeby marketingowe.
 3. Znaki handlowe bądź nazwy marek mogą być wykorzystywane wyłącznie według zasad określonych w niniejszych zapisach; w innym przypadku należy uprzednio uzyskać pisemną zgodę od „GESPAR” Sp. J.
 4. Wszelkie wykorzystywanie znaków handlowych w celach reklamy bądź promocji produktów wymaga odpowiedniego pisemnego zatwierdzenia.