Minister zdrowia zapewnia pacjentom z ustawy „Za Życiem” korzystne zasady dofinansowania środków absorpcyjnych

Nowelizacja rozporządzenia zwiększyła limit ilościowy na środki absorpcyjne (pieluchomajtki) z „do 60 sztuk” na „do 90 sztuk”. Minister Łukasz Szumowski wskazuje, że w przypadku, gdy osoba, której przysługują uprawnienia wynikające z „Ustawy za życiem” potrzebuje większej liczby wyrobów medycznych przysługujących miesięcznie, przyjąć należy, że takiej uprawnionej osobie przysługuje  zwielokrotniony limit finansowy w zależności od liczby sztuk wypisanych na zleceniu przez osobę uprawnioną.

Więcej na stronie Ministerstwa Zdrowia

Uprawnienia szczególne w aktach prawnych – Osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności

Na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności mają prawo do:
korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach
wyrobów medycznych, wskazanych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie do wysokości limitu finansowania, według wskazań medycznych, bez uwzględnienia okresów użytkowania.
– uzyskania bez skierowania ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych finansowanych ze środków publicznych
Kliknij TUTAJ po więcej informacji

Nowości produktowe

Podkłady chłonne Pharma 80×180 cm

Zmiana opakowań podkładów Protectiva Soft

Nowości produktowe

Podkłady chłonne Egosan 80×180 cm

Aktualny cennik refundacyjny ważny od 01.07.2021

Cennik Refund 60 szt. 01.07.2021

Możliwość refundacji NFZ

Firma Gespar jest uprawniona do realizacji zleceń zaopatrzenia, które podlegają refundacji.

Firma Gespar jest uprawniona do realizacji zleceń zaopatrzenia, które podlega częściowej lub całkowitej refundacji.

Allegro

Zapraszamy na nasze aukcje allegro. Znajdą tam Państwo nasze produkty w cenach przygotowanych specjalnie dla Państwa.

Skontaktuj się z nami

Szybki i wygodny sposób, aby uzyskać informacje. Wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą. Zapraszamy!